FROM TRUE PROFESSIONALS

Wynajem Narzędzi Budowlanych

perfect solutions

REGULAMIN I ZASADY NAJMU

Prosimy o dokładne zapoznanie się poniższym regulaminem.

Podpisanie umowy wynajmu jest jednoznaczne z jego akceptacją oraz oznacza jego znajomość.


Ogólne zasady najmu:

• Dysponuj zawsze dokumentem tożsamości

• Okresem rozrachunku za wynajem jest 1 doba

• Doba liczona jest od godz. 8.00 każdego dnia do godz.8.30 dnia następnego

• Okres wynajmu obowiązuje wszystkie dni kalendarzowe

• Jeśli jesteś pracownikiem firmy musisz posiadać upoważnienie do odbioru sprzętu i kaucji

• Kaucja płatna jest z góry przed wydaniem sprzętu, każdorazowo


Klienci indywidualni:

• Przedstaw dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport lub dowód osobisty)

• Podaj swój NIP

• Kaucja podana w cenniku może ulec zmianie (w zależności od wypłacalności)

• Przedstaw rachunek za media z ostatnich 2 miesięcy

• Podaj telefon kontaktowy i adres do korespondencji

• Osoba wypożyczająca musi osobiście oddać sprzęt oraz odebrać kaucję (nie honorujemy upoważnień)


Firmy:

• Przedstaw dokumenty statutowe firmy (NIP, REGON, dokument poświadczający wpis do ewidencji, każdy dodatkowy dokument podnosi wiarygodność)

• Przedstaw dokument tożsamości ze zdjęciem

• Przedstaw upoważnienie na odbiór sprzętu i kaucji (w dwóch egzemplarzach)

• Dysponuj pieczątką firmy by prawidłowo wypełnić umowę

• Przy wypożyczaniu większej ilości cena oraz kaucja podlegają negocjacji

• Przy każdorazowym wynajmie dysponuj kaucją w odpowiedniej wysokości


Katalog